ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ В ДЕЙСТВИЕ

При приключване на обект и при желание от страна на клиента, се претеглят и връщат всички остатъчни композитни материали BATCOS срещу възстановяване на сума от 1,00 лева с ДДС на кг. отпадни композитни продукти (изрезки от декинг и подложна скара) с транспорт за наша сметка. 

Здрави декинг дъски и подложен профил с търговски вид се изкупуват обратно на същата цена, на която са продадени на клиента. 

Екипът на BATCOS!

Кръгова икономика и екология

Композитните декинг настилки BATCOS се произвеждат с принципите на кръговата икономика.

Използваме 100% сърцевина от букова дървесина, без кора, под формата на фибри (санитарна сеч или дървен материал от други производства);

По този начин използваме дървесината дългосрочно и запазваме нейните въглеродни съединения във вложения материал "Carbon Capture".

Включваме полимерите и техните производни добавки в продукти, които са с полезен живот от минимум 10 години. Така намаляваме количеството на полимерите, използвани за еднократна употреба и предотвратяваме замърсяването на околната среда чрез депониране и също прилагаме принципа "Carbon Capture";

BATCOS композитни декинг настилки са 100% рециклируеми.

Нашите продукти не се депонират и не замърсяват околната среда. Дори и да бъдат злонамерено изхвърлени, те нямат емисии по отношение на почвите, водите и въздуха;

Използваме монтажна система от клипси и винтове от неръждаема стомана, а не от пластмаса, не само поради това, че са по-надеждни и стилни, но са и по-екологични;

За да повишим още повече екологичните си стандарти, ние планираме производството на напълно биоразградими композитни материали;

BATCOS композитни декинг настилки нямат нужда от лакиране, боядисване, безиросване или каквато и да било обработка с химически продукт. Това прави продуктите ни чисти и безопасни за околната среда и хората;

Не отделят трески, нямат чепове, не се хлъзгат. Никакъв риск за босите крака!

Композитният декинг BATCOS, екстериорно решение с най-високо качество и екологичност!